Skip Navigation
Advanced Search

Brandertechnieker - Antwerpen F/H

 • Technicien de maintenance
 • Brandertechnieker - Antwerpen-46916
 • Antwerp, Flanders
 • Contrat à durée indéterminée
 • Autre
Date: 23/02/2021

Instaan voor het preventief onderhoud, de technische interventies en de herstellingen van verwarmings- en luchttechnische installaties in gebouwen en industrieën.

TAKEN

 • Helpen bij de implementatie van preventieve onderhoudsprogramma's, volgens een tijdschema die door de lijnmanager opgesteld werd om defecten en storingen te voorkomen.
 • Bestellen van vervangmateriaal voor dringende interventies.
 • Diverse reparaties uitvoeren om de goede werking van de installatie te verzekeren.
 • Gedetailleerde rapporten opmaken, de klanten informeren van de vooruitgangen, de hiërarchische lijn op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen aan de installatie of aan de planning om de communicatie te verbeteren.
 • Dagelijks rapporteren aan de leidinggevende en aan de Service Desk.
 • Oog hebben voor commerciële opportuniteiten bij de klanten en deze doorgeven aan de leidinggevende zodat de objectieven van de organisatie kunnen bereikt worden.
 • De veiligheidsregels respecteren en de hiërarchische lijn verwittigen in geval van gevaarlijke situaties.


Opleiding : Bachelor in klimatisatie of gelijkwaardig door ervaring.

Ervaring : 5 jaar ervaring.

Technische vaardigheden : HVAC, GI, GII, CEDICOL, CERGA, VCA, BA5.

Talen : Nederlands.

Entity

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 2019 : 13,75 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays www.vinci-energies.com